Nascholing docenten

Voor nascholing van docenten zijn er verschillende mogelijkheden, maar meestal heeft de school een specifieke vraag waarbij zij ondersteuning zoekt. Dit kan zijn; nieuwe impulsen voor het team op het terrein van de beeldende vakken op school, het opzetten van ateliers of doorlopende leerlijnen op het creatieve vlak. Maar ook het opzetten van een verantwoord plan voor een creatieve week of project hoort tot de mogelijkheden.

Ook er zijn er mogelijkheden voor een ‘budgetplan’, dat wil zeggen dat de school aangeeft welk budget zij beschikbaar heeft en vanuit daar gekeken wordt naar optimalisering van het te gebruiken geld voor beeldende vakken of een project.

WABI-SABI
Masterclass-verdieping. Na de reguliere masterclass ontstond bij verschillende cursisten de behoefte hun werk te verdiepen en zichzelf verder te ontwikkelen. Hieruit is deze masterclass-verdieping ontstaan. Het thema is Wabi-Sabi. Wabi-Sabi is een Japanse filosofie waarbij men gericht is op de acceptatie van vergankelijkheid en onvolmaaktheid Wabi-Sabi is de schoonheid van de imperfectie. In de eerdere masterclass is al ervaren dat het belangrijk is open te staan voor het beeld dat zich aandient. Dat ‘fouten’ niet bestaan. Dat wil nog niet zeggen dat we alles ‘goed’ vinden. Maar openstaan voor de schoonheid die ontstaat door het verstrijken van de tijd, door de imperfectie, brengt ons al op de goede weg.