Scholen en nascholing

‘Ruimte-voor-Kunst’ stelt in overleg met scholen workshops samen naar aanleiding van bestaande thema’s, op aanvraag en in opverleg aangepast aan het lesprogramma.  Er zijn verschillende workshops voor basisscholen en middelbare scholen. En kunnen plaatsvinden op lokatie of in het Atelier ‘Voormalige apotheek van het Groot Zekengasthuis’.

Daarnaast verzorgt ‘Ruimte-voor-Kunst’ ook nascholingen, teamcoaching voor basisschoolteams op het terrein van Beeldende Vorming, Kunst en Cultuureducatie.

WABI-SABI
Masterclass-verdieping. Na de reguliere masterclass ontstond bij verschillende cursisten de behoefte hun werk te verdiepen en zichzelf verder te ontwikkelen. Hieruit is deze masterclass-verdieping ontstaan. Het thema is Wabi-Sabi. Wabi-Sabi is een Japanse filosofie waarbij men gericht is op de acceptatie van vergankelijkheid en onvolmaaktheid Wabi-Sabi is de schoonheid van de imperfectie. In de eerdere masterclass is al ervaren dat het belangrijk is open te staan voor het beeld dat zich aandient. Dat ‘fouten’ niet bestaan. Dat wil nog niet zeggen dat we alles ‘goed’ vinden. Maar openstaan voor de schoonheid die ontstaat door het verstrijken van de tijd, door de imperfectie, brengt ons al op de goede weg.